94.56
36 bài thơ
Tạo ngày 08/05/2008 01:11 bởi Biển nhớ, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 17/08/2008 02:33 bởi Vanachi
Lời tác giả

Năm 1940, khi lựa thơ in vào tập Thơ say, tôi đã gạt bỏ nhiều bài mang tính cách quá riêng tư, một phần cũng e rằng lời thơ quá non nớt. Bây giờ đã là 1970. Sau đó cả một cuộc biển dâu - đúng 30 năm - những e ngại nói trên không còn nữa, tôi quyết định gom góp lại thành một tập nhỏ mang tiểu đề Tuổi học trò. Để đối lại với những bài thơ Tình-Yêu viết sau năm 40 tuổi - từ 1955 trở đi - cũng góp thành tập nhỏ với tiểu đề Từ đấy về sau.

Hợp cả lại, thành thi tập này - Đời vắng em rồi say với ai - nghĩa là thi tập này gồm 2 phần rõ rệt: Phần Nhất - Tuổi học trò - có 17 bài, đều là thơ Tình-Yêu viết từ trước năm 1940; và Phần Hai - Từ đấy về sau - đều là những sáng tác sau năm 1954 lựa được 19 bài trong các tập đã in trong khoảng 1955-1968.

Nói riêng Phần Nhất, chỉ có 3 bài đã đăng báo, lần đầu tiên được lên khuôn chữ.

 

Tuổi học trò

Từ đấy về sau