Đăng bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 02:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 03:31

Trời mất bao giờ có biết đâu!
Người đi sùng bái những ngôi lầu
Văn minh từng phút lên cao mãi,
Nhân phẩm càng chôn mãi xuống sâu.


15-06-1966

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967