Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huy Cận (407 bài)
- Hồ Dzếnh (70 bài)
- Anh Thơ (109 bài)
- Bảo Định Giang (49 bài)
- Nguyễn Viết Lãm (2 bài)
Tạo ngày 30/04/2010 02:37 bởi hongha83
Vũ Hân (1919-1984) là nhà thơ, nhà viết kịch. Sinh tại làng Minh Hương, Quảng Nam, mất ở TP Hồ Chí Minh, làm nghề dạy học tư.

Tác phẩm:
- Đoạn trường tân  thanh khảo luận (nghiên cứu)
- Mai sau (thơ)
- Giảng sách dưới trăng (kịch thơ)
- Người điên giữa kinh thành (kịch thơ)