Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2010 02:45

Mấy chục thu rồi cách biệt nhau
Nghe ai khăn gói đã qua cầu
Chân mây khó kiếm ra tăm nhạn
Cánh cửa nào ngăn được bóng câu
Ngày tháng phôi pha mơ lẫn thực
Bút nghiên gượng gạo mực hoà châu
Chiều nay bỗng gặp người năm cũ
Sờ sững cầm tây ngỡ buổi đầu


Sài Gòn. 1984
Nguồn: Chuyện tình & thơ tình xứ Huế, NXB Thuận Hoá, 1998.