Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 02:46

Mưa nuốt em
Nuốt đầy đêm
Trong tối đen mùa rẫy
Cổ dài ngóng
Tia mắt mưa chảy ngược
Từng cơn nuốt em
Nuốt mái căn chòi rừng xám
Chảy xuống em vết cứa
Lá im đồi căng ngực ướt

Mưa nuốt đêm
Nuốt đá ngồi cô độc ngày nắng
Nuốt cành khô đâm thấu trời
Chảy về lời cỏ nâu giãy giụa
Mưa nuốt em ngón lạnh cóng
Kêu trên đốt xương dây leo
Nuốt đêm bất tận lời

Mưa nuốt em
Nước chảy như gai nhọn
Xói mòn em rãnh sâu
Nuốt gót chân bùn không lối thoát
Những đoạn chảy trôi
Chìm cuốn sặc sụa
Những khúc lênh đênh
Hợp lưu trương phình gào réo
Trên mùa rẫy mùa đốt đêm
Mùa đi trăng mùa tìm nhặt
Mùa vắt đi chìm
Bầy mưa há miệng
Trên em mùa tháng ngày im

Mưa nuốt em
Từng đêm nuốt em ngộp chết
Nuốt những biệt vọng tuyệt vọng vô vọng
Nuốt nỗi sợ hãi sợ mãi chảy qua
Nuốt không trôi
Nuốt lâu rồi
Nuốt nghẹn lời
Những cơn mưa nuốt hoài sự lặp lại
Lặp lại em
Lặp lại

Nuốt đêm nuốt em
Nuốt đêm
Nuốt em


23/11/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]