Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 23:38

Đôi khi tôi giả làm một ai đó
Đôi khi tôi phải làm một ai đó
Đôi khi tôi muốn làm một ai đó
Đôi khi tôi nhầm tôi với một ai đó
Đôi khi tôi nhầm tôi với tôi


11/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]