Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 10:39

dắt díu về ngụ cư mùa xuân
tơi bời rụng vàng trên tôi tóc dài ngày bệnh
đi qua những tư duy không còn ngoảnh lại
nằm nghe nát tan tháng giêng