Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 01:30

1.

Quá nhiều mưa để một người trở lại
Lũng đồi Krông-pách chia năm xẻ bảy tôi
Đất thả lời phỉnh dụ
Lấm lem em

2.

Giấc mơ lẫn vào chập choạng lá sen đen
Tôi va Hồ Tân An cùng trôi
Bạn với lũ rắn đêm bơi ngược

3.

Ngày lạnh tan từ em
Tan vào tôi thẫm đen tan vào em
Tống hoác phố khuya giấu người
Gấu vào em ngày trống hoác
Gấu vào tôi
Đầy mắt

4.

Những cuộc rượu không thể nào say vội
Quá nhiều mưa thối cả ngày dài
Tôi
Vong thân bờ bãi
Phố đầy
Chảy trôi
Em
Những kí ức tự mất
Ta hoang mang
Mưa đỏ
Em
Tím bầm bazan


10/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]