Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 23:35

Ai cũng mê mặt nạ
Ai cũng giấu cho riêng mình một hoặc nhiều mặt nạ
Mỗi mặt nạ là một vai diễn
Đôi khi hiệu quả hơn quả bom


11/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]