Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 01:24

Trong mờ tối
Loài sên bò theo lộ trình bí mật và gãy đoạn
Rờm rợp cải trời

Không lối vào
Căn phòng ẩm
Ướt như em
Ẩm ướt và tan ra
Những buổi tối không bao giờ ấm áp
Bờ cây xanh tái như em buổi sáng xanh tái như em
Và em xanh tái như chính em
Bệnh

Không dứt được ý nghĩ thân mềm
Lũ rắn trong hoài niệm em cứ thảng thốt ngời lên
Xanh lục mê hồn
Chiếc cuốc đổ xuống hoen gỉ
Trong vườn mưa thân thảo mong manh
Dai dẳng
Lạnh

Nỗi buồn loài mưa
Mang bầy sên đi ngược phía đầm lầy
Bỏ lại lộ trình tuyệt vọng
Hun hút em

Thèm chiếc lò sưởi ngời lên những tàn giấy
Cháy trong tro bụi
Bắt đầu cháy lên em
Bắt đầu
Trùm kín chăn
Trùm kín
Em
Em...


10/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]