Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 23:39

Mặt vừa là thời trang biểu diễn vừa là thời trang ứng dụng
Những chiếc mặt nạ là vô hình và không trọng lượng
Nhưng cuối cùng cũng rơi xuống


11/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]