Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2014 13:07

Bụi hồng rong ruổi tới Tràng An
Nghe nói đâu đây suối Bạch Đàn
Ấy cảnh tự nhiên ai khéo vẽ
Mà kho vô tận lúc nào khan
Bên đường xe ngựa nên dừng bước
Mượn thú non sông cũng tạm nhàn
Đây phải liêm toàn chăng đó tá
Muốn đem rửa ruột khách quan san


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004