Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2014 13:00

Giấc mộng phù sinh bóng bạch cầu
Cõi đời thấm thoắt có bao lâu
Theo đường xe ngựa mau chồn bước
Nhuốm vẻ quan san dễ bạc đầu
Tiếng sóng bên ghềnh cơn gió thoảng
Ngọn đèn trước án bóng trăng thâu
Tuyết hồng nhớ chuyện mười năm trước
Một nén tâm hương gợi mối sầu


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004