43.75
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/09/2015 23:08

Nắng còn mải nắng ngoài sông
Gió còn bận gió trên đồng cỏ may
Tôi đi ra phố chiều nay
Vừa đi vừa đếm đốt tay tính mùa