Thơ đế hồn nhiên vượt trội người
Thư nhàn vung bút rạng phương trời
Phượng loan thoảng bóng trong mây lượn
Ẩn hiện long xà mặt giấy phơi
Nét chữ diệu kỳ, Hoài Tố dáng
Xuất thần ngọn bút, Bá Anh coi
Kính dâng thẻ trúc nhiều may mắn
Dự thấy Hà đồ biết tận nơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)