15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 21:39, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/04/2020 08:42

奉和御製英才子

天佑皇家眷命新,
生賢祇欲輔明君。
麗詞妙吐丹山鳳,
豪氣遙陵碧漢雲。
華國曾推燕許筆,
濟辰正讓富韓文。
始終誓益忠勤念,
濟世雍熙協放勳。

 

Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”

Thiên hữu Hoàng gia quyến mệnh tân,
Sinh hiền chỉ dục phụ minh quân.
Lệ từ diệu thổ Đan sơn phượng,
Hào khí dao lăng bích Hán vân.
Hoa quốc tằng suy Yên Hứa bút,
Tế thời chính nhượng Phú Hàn văn.
Thuỷ chung thệ ích trung cần niệm,
Tế thế ung hy hiệp Phóng Huân.

 

Dịch nghĩa

Trời giúp rập Hoàng gia đảm đương mệnh mới
Sinh ra người hiền tài chỉ muốn phò tá đấng minh quân
Khéo thốt ra lời đẹp như phượng hót non Đan
Chí khí cao vượt xa tận mây xanh sông Hán
Làm vẻ vang đất nước, từng suy tôn là cây bút Yên, Hứa
Giúp yên thời thế không chịu kém văn của Phú Hàn
Trước sau tâm niệm thề ngày càng trung trinh cần cù
Để giúp đời được thái bình sánh với vua Nghiêu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ơn trời gánh vác việc Hoàng gia
Vua sáng, hiền tài cũng hiện ra
Sánh phượng núi Đan lời đẹp đẽ
Dường mây sông Hán chí cao xa
Bút Yên Hứa giỏi vinh tên nước
Văn Phú Hàn sang vững thế nhà
Trung nghĩa, cần lao hằng nguyện ước
Như phò Nghiêu dựng thuở đầy hoa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Lâm

Trời tựa hoàng gia đảm việc dân
Hiền tài bậc thánh giúp minh quân
Thốt thưa lời đẹp khen non phượng
Xa thẳm khí hào biếc sóng Vân
Non nước vẻ vang Yên, Hứa bút
Giúp đời yên ổn Phú, Hàn văn
Trước sau thề giữ trung cần niệm
Thế giới hoà vui nghiệp Phóng Huân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời