24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ, 7 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (206 bài)
Tạo ngày 31/12/2012 20:14 bởi hongha83
Vũ Bình Lục (1948-) là nhà giáo, nhà thơ, quê ở Thái Bình.

Tác phẩm:
- Cánh buồm phiêu lãnh
- Tản mạn nỗi niềm xanh
- Giao mùa
- Thời gian ảo
- Mơ gần mơ xa

 

Thơ dịch tác giả khác