Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2013 09:57

Gấp trang giáo án đợi hè sang
Chữ gửi người đi, tưởng được nhàn
Ai biết trông cây còn phải đợi
Phận người, phận chữ... vốn đa đoan!


Nguồn: Vũ Bình Lục, Thơ chọn, NXB Hội nhà văn, 2008