Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 10:01

Năm tháng chảy sờn vai áo
Gió đông hùa với gió tây
Chị như cây xoan đầu ngõ
Véo von một chiếc thân gầy


Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008