Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2020 21:28

Cà Ná biển chiều xanh mắt cá
Huyền Trân công chúa tắm nơi nào?
Sắc hương một thuở nghiêng trời đất
Hồn quê giờ hoá nước trong veo!


Tương truyền, Huyền Trân khi làm Hoàng hậu Chiêm Thành, thường ra tắm ở vùng biển Cà Ná (Ninh Thuận)

Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008