Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2020 21:04

Thành cũ phơi gan với nắng mưa
Bao phen binh lửa, đá còn trơ...
Vương triều xây mãi rồi cũng nát
Lau trắng Đồng Đăng vẫn trắng phơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]