Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2020 21:24

Hòn đá chênh vênh mọc mé trời
Trên đầu mây trắng, dưới trùng khơi
Lô xô sóng gặm chân đèo Cả
Treo giữa cao xanh hạt nắng Hời


Núi Đá Bia thuộc tỉnh Phú Yên. Vua Lê Thánh Tông nam chinh, có bút tích ở đây.

Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008