Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 15:20

Chầu Đất Tổ chín mươi chín voi thôi
Dãy Hồng Lĩnh đâu được trăm ngọn chẵn
Người chưa dễ sống cùng không - tròn - chặn
Khi Thiên Nhiên như thế tự xưa rồi!


Tháng 3-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002