Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:21

"May ra thì đủ tiền mua trăng rằm"
V.H.C

Lục bình treo giá cho thơ
Mấy nhành hoa tím vật vờ gió đông

Đò đưa thi sĩ sang sông
Nghe thơ trò chuyện tiền nong với bèo


2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002