Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:48

Lăn lóc cối chày xay giã
Mãi chưa nên gjo trên sàng
Không lọt xuống nia tơi tả
Suốt đời làm hạt dở dang


Tháng 11-2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002