Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 11:03

Những cọng rơm gầy
Xác xơ rời rạc
Mẹ bó làm chổi quét
Bện dài như rắn như trăn
Khoanh tròn làm nong làm vựa
Ngút ngoắt đuôi chó lên ngủ ấm dằm

Những con cúi mẹ bện săn như gỗ
Cha lội ruộng sâu mùa đông giữ lửa
Hãm nước chè xanh
Rít thuốc lào, hơ ngón tay lạnh cóng
Trâu ăn cỏ gần hơi ấm nóng
Lúc lắc sừng
Tan buổi cày rơm bện cháy chưa xong
Giục đi thêm luống nữa


3-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002