Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 19:03

Ngồi đếm tuổi vàng của lá
Vườn riêng đọng những ngấn chiều
Ngoài kia cánh đồng rơm rạ
Xốp tơi màu đất chờ gieo


Tháng 5-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002