Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:53

Ngõ thôn nắng sớm dâng đầy
Thương cha về những buổi cày vùng xa

Quê không nghèo lại thời qua
Đồng làng nắng khác thuở cha cầm cày

Ruộng xưa hạt thíc mùa này
Rạ rơm khác rạ rơm ngày cha phơi

Săn tròn từng giọt mồ hôi
Lặn vào cây lúa truyền đời sang nhau


1-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002