Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:42

Mong còn nảy lộc đâm chồi
Không xanh kịp với đất trời cỏ cây

Nắng tìm hoa trái mà say
Thời gian vẫn ngọn gió lay phía người


Tháng 2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002