Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:58

Mỗi bận con về tắm giếng trước sân
Được mẹ kỳ lưng gội đầu thoa cổ
Con hạnh phúc như trẻ thơ mãi đó
Thương mẹ múc lên gầu nước vơi dần


2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002