Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:32

Biết mình dòng dõi pha lê
Nghìn năm cát vẫn bên lề đất xưa

Vẳng lời cây lá rừng thưa
Trước khi thành suối giọt mưa là gì?


Tháng 1-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002