Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:37

Chiều để lá rơi nhiều quá
Ngày thu phải tự bớt buồn
Dẫu rồi mùa xuân sẽ trả
Cho cây những khóm xanh hơn


Tháng 2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002