Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2015 09:58

Phờ phạc tre gầy sau lũ
Bùn non ngập trắng đường làng
Lạch sông chen dày cọng vó
Bếp chiều lúp búp ngô rang


Tháng 3-2000

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002