Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:49

Tôi lớn lên xuôi ngược về đâu
Lòng canh cánh xóm ngoài đê lũ lụt
Dạy tôi biết đứng cao hơn mặt nước
Dọc nẻo đời biển lớn sông sâu

Mai ta lên đường, giã biệt dòng sông
Giã biệt những đêm nước ròng cất vó
Bạn bè ơi! Bao giờ về lại nữa?
Vớt trăng suông, mắt lưới cá vẫy vùng

Giã biệt đê làng, cỏ mượt ngả lưng
Nước mấp mé thõng bàn chân lắp xắp
Oi nhỏ xốn xao cua đồng tôm đất
Chiều bến quê trâu tắm nổi lầng đầng

Giã biệt cánh diều lấp ló hoàng hôn
Nhà dột đêm mưa thức ngồi bên mẹ
Tiếng ngô nổ vấp nồi rang lẻ tẻ
Giọng cuốc kêu ròng rã cuối chân cồn

Giá tuổi thơ cảm nhận hết vui buồn
Hẳn năm tháng cách xa giàu nỗi nhớ
Những còn lại phía sau miền bồi lở
Ký ức thời trẻ dại đã xanh hơn


Tháng 10-2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002