Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 21:13

Lá vàng biết tự mình rơi
Dòng sông biết tự đầy vơi trước bờ

Cỏ không xanh đến bất ngờ
Sau mưa đất tự biết chờ nắng lên

Tôi yêu sự sống hồn nhiên
Hết chiều ngày biết vào đêm nhẹ nhàng


Tháng 9-1999

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002