Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 21:15

Cò bay chiều bớt mênh mông
Cánh buồm trôi để dòng sông bớt buồn

Giá không vạt cỏ xanh non
Hạt sương rơi biết gửi hồn vào đâu


Tháng 1-1998

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002