Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: phong lan (1)

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 15:17

Những giò phong lan trong vườn vị tướng
Chiến sĩ mang từ Trường Sơn về tặng
Ông khắc tên quê quán từng người

Thang năm binh lửa xa rồi
Đời thường bạc màu quân phục
Giò phong lan ngày ngày ông chăm chút
Có tên người lính không về...


Tháng 1-1999

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002