Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 18:56

Đò ngang còn chuyến lỗi thì
Sang sông buồn cũ, vơi đi ít nhiều

Đã không mấy núi cũng trèo
Bâng khuâng làn nước bóng chèo dáng xưa


2-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002