Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 07:01

Thăm làng ngày đã chớm phai
Sông quê nghiêng nắng đổ hai phía bờ

Đâu rồi bến cũ đò xưa
Quai chèo ai bện đến giờ còn săn


1999-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002