Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:51

Dốc hết lòng mình đẽo gọt
Gỗ nên phẩm giá vàng son
Lạnh lùng sửa sang tỉa tót
Trúc tre hồn vía mất còn


Tháng 3-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002