Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 15:24

Ngỡ mới có Đèo Ngang
Từ ngày Bà bước tới
Chiều đi qua ngàn tuổi
Chưa phai "bóng xế tà"


Các chữ trong ngoặc kép là trích trong bài thơ cùng tên của Bà huyện Thanh Quan.

Tháng 5-1999

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002