Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:09, số lượt xem: 394

Ta trở về đây, ta với em
Đôi lòng thao thức mỗi đêm đêm
Một ngày xa vắng trăm ngày chết
Nửa góc tim đau chực rã mềm.

Lang thang cho hết đoạn đường xa
Năm tháng chơi vơi vọng tiếng già
Ta nhớ em nhiều, thương lẫn giận
Đời không như nỗi ngộ hồn ta.

Ta trở về đây, hết quạnh hiu
Tan thân mà vẹn những yêu kiều
Mê Giang khơi sóng ru thuyền mộng  
Ta uống cùng em chén Nguyệt Liêu!

2011