Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2016 01:21, số lượt xem: 343

người thì hai gối một chăn
người không chăn gối chỉ nằm trên dây
từ ly riết để dạn dày
từ ly biệt riết mặt đầy phép chia
mắt người chìm hột sao khuya
miệng người bỏ hột bên rìa mép hoang*

VĐP. 2016.
* 2 câu của Bùi Giáng