Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:24, số lượt xem: 468

Người đếm hoàng hôn bên bến sông
Mà se trên nước sợi tơ lòng
Tơ về bến lạ còn bao bận
Con nước muôn đời có mỏi không?

Nay bình nhiên lắm, lại chiều sang
Một góc cô liêu chậm bẽ bàng
Xa quá, đò nương theo sóng cả
Cánh hồn như thể muốn chia ngang.

Bất tận từ đâu, con nước trôi?
Bỏ quên thân chiếc, dở dang đời
Ai làm con nước, cho người hỏi:
Nhân thế bao giờ hết nổi trôi?

2010