Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2016 15:21, số lượt xem: 370

người thơ sấm sét ghé thăm
từ lâu vốn cả trăm năm mới mời
thiên duyên khởi sự do trời
nhân duyên khởi sự do nồi bún riêu
người thơ dung dị mỹ miều
đi mây về gió ăn nhiều nói hay
đầu mi chạm đáy chân mày
nữ vương thiên lý đẹp ngày và đêm.

VĐP. 2016. tặng MDL.