Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 13:14, số lượt xem: 398

Hoàng đế Salomon
Uy nghi và quyền thế
Châu báu cùng mỹ nhân
Trong kinh thành diễm lệ.

Hoàng đế Salomon
Giữa bao cuộc chiến chinh
Với tinh binh hùng hậu
Suốt một đời tranh đấu.

Người nông phu cúi mặt
Bái lạy Salomon
Trước muôn ánh hào quang
Người nông phu nói: “Đẹp!”.

Người nông phu ra đồng
Gặp bông hoa cúc trắng
Không hào quang lấp lánh
Người nông phu nói: “Đẹp!”

2006