Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:32, số lượt xem: 391

Những bước chân đi giữa đoạ đày
Dấu hằn suy tưởng hoá lên mây
Ngày kia con nước về hung dữ
Trần thế là đâu hay chốn đây?

Ngày kia con nước về hung dữ
Thoáng chốc tiêu tan đóm lửa thù
Vạn kiếp phù sinh chìm đáy lạnh
Muôn hồn mê muội cũng hoang du.

Thần thánh được bao đức kiệm nhường?
Phàm nhân có thở mới yêu thương?
Dấu hằn suy tưởng, về đâu nữa,
Hỡi bước chân đi cõi địa đàng?

01/11/2011