Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 10:38, số lượt xem: 505

Le lói canh khuya đóm lửa hồng
Tỉnh mê mê tỉnh giấc phương đông
Rợn rùng quái nguyệt run tinh tú
Tung vó liêu trai ngựa vượt đồng.

Anh hùng mấy thuở một tàn hơi
Uẩn khúc trăm năm vạn kiếp người
Vọng các xua hồn ra viễn hải
Trùng dương tít tắp lạc trùng khơi.

Ngao ngán phương đông buồn thế kỷ
Huyên thuyên sử sách những lời tầm
Ngủ quên, thành luỹ mơ hùng vỹ
Tê tái rêu phong đá mặc trầm.

Vòm cao bóng tối nhạt nhoè mây
Lấp loáng trăng sao vụn vụn gầy
Thơ phú rung mình trong gió lạnh
Cánh chim lịm tắt giữa trời bay.

Nửa lẽ dương gian bội lẽ sầu
Lạ thay tân sự bạch đầu lâu
Lão thân ấu trí, gươm mài nguyệt
Khí vị vô hồn Thiên Á đâu?

2014