Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/06/2014 10:30, số lượt xem: 423

Gắp miếng này thôi dẫu mặn môi
Không mơ miếng ấy quá xa vời
Khuya về quán nhỏ cơn hò hẹn
Em gắp cho tôi một miếng đời.

Ngọt bùi cay đắng đã bao nhiêu
Vô tắc vô châm kiếp sống liều
Liều khóc liều cười liều mộng mị
Mai sau liều chết để mà yêu.

Em rót cho đầy chén rượu con
Có ăn có uống mới vuông tròn
Em mời tôi cũng mời em vậy
Uống để say rồi thơ véo von.

Miếng đời mặn chát, miếng đời đau
Nuốt vội mong quên hết hận sầu
Áo mỏng sương dày đêm thế tục
Từng tay từ tốn gắp cho nhau.

2014