Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 10:49, số lượt xem: 447

Nấm mộ không bia toạ giữa đàng
Vòng quanh cỏ dại đã thênh thang
Cỏ dại không tên mà nó đặt
Cho nấm mộ là nấm mộ hoang.

Người chết nơi đâu, sống ở đâu?
Còn chăng hồn phách chứa chan sầu?
Tấm thân thể xác phàm trần tục
Để dế giun bò hốc mắt sâu.

Nấm mộ không bia toạ giữa đàng
Dừng chân thi khách ngẫm mênh mang
Thi khách nhiều tên nhưng chẳng đặt
Cho mộ tên nào, vì nó hoang!

2013